Thông tin về nhạc sĩ Hoàng Văn Hiệp

Trang web guitar Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về nhạc sĩ Hoàng Văn Hiệp…

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Hoàng Văn Hiệp sáng tác

NỤ HÔN VÀ NƯỚC MẮT

Sáng tác: Hoàng Văn Hiệp
Hợp âm dạo (Lâm Chấn Huy): [Bbm] | [Bm7] | [Fm] | [Fm] | [Gb] | [Gb] [Fm] | [Fm] | [Bbm] | [Bbm7] | [Fm] | [Fm] [Gb] | [Ab] | [Bbm] | [Bbm] [Bbm] Ngày xưa bên dòng sông [Ab] Đìu hiu ngôi nhà tranh [Gb] Thấp thoáng dáng c...