Thông tin về nhạc sĩ Chí Hướng

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về tác giả Chí Hướng…

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Chí Hướng sáng tác

AI QUÊN ĐƯỢC TÌNH ĐẦU

Sáng tác: Chí Hướng
AI QUÊN ĐƯỢC TÌNH ĐẦU - Saka Trương Tuyền & Nguyên Vũ Điệu: Slow Capo I., chơi tone: Dm [Bb] | [C] | [Am7] | [Dm] | [Bb] | [C] | [Am] | [Dm] | [Bb] | [Dm] [Gm] | [Dm] | [F] | [Bb] | [C]-[Dm] | [Gm7] | [Am7]-[Dm] | [D...

EM LÀ CON THUYỀN CÔ ĐƠN

Sáng tác: Chí Hướng
Intro (Thái Học): [Bm] | [Gbm7] | [A] | [Bm] | [G] | [Gbm7] | [Bm]-[Em7] [Gbm7]-[Bm] | [G] | [Em] | [Gbm7]-[Bm] | [Bm] Đời em [Bm] giờ như [D] thuyền không [G] bến. Thuyền cứ [A] mãi lênh đênh giữa biển trời Muôn ngàn só...