Thông tin về nhạc sĩ Anfang

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Anfang sáng tác

ĐƯỜNG VỀ KHÔNG XA

Sáng tác: Anfang
ĐƯỜNG VỀ KHÔNG XA - Manbo & Trang Hàn Nhịp: 4/4, tempo: 89, điệu: Ballad ===== [D] | [Gbm] | [Bm7] | [Am7] | [G] | [Gbm7] | [Bm7]-[Em7] | [Em]   Verse: [D] Anh hãy đoán xem tìm [Gbm7] đâu có ai như anh Làm [A] kẻ sầu...