Thông tin về ca sĩ Trang Hàn

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Trang Hàn thể hiện

ĐƯỜNG VỀ KHÔNG XA

Sáng tác: Anfang
ĐƯỜNG VỀ KHÔNG XA - Manbo & Trang Hàn Nhịp: 4/4, tempo: 89, điệu: Ballad ===== [D] | [Gbm] | [Bm7] | [Am7] | [G] | [Gbm7] | [Bm7]-[Em7] | [Em]   Verse: [D] Anh hãy đoán xem tìm [Gbm7] đâu có ai như anh Làm [A] kẻ sầu...

KHÔNG YÊU ANH ĐÂU

Sáng tác: Ns MTK
Intro (Trang Hàn & MTK): [E] | [Ebm] | [Dbm] | [B] | [E] | [E] | [E] | [Db] | [B] | [E] Không trăng không sao [Ebm] Không anh không sao [Db] Tự nhủ với lòng Mạnh [C] mẽ qua từng đêm thâu [E] Loay hoay từ sáng [B] đêm...