Thông tin về ca sĩ Trúc Quỳnh

Trang web chuyên về guitar Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử ca sĩ Trúc Quỳnh …

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Trúc Quỳnh thể hiện

THÁNG 9 DÒNG SÔNG

Sáng tác: Tuấn Khanh
Hợp âm dạo (Trúc Quỳnh) - Capo I.: [F] | [F] | [G] | [Gm] | [C] | [F] | [F/C] [Gm] | [Gm] | [F] | [A/E] | [A] | [Dm] | [C] | [Em/B] | [Gm/Bb] | [C] | [C] | [A/Db] [D] | [C] | [C] | [C] | [F] | [F] | [F] Tình đã [E]... xó...