Thông tin về ca sĩ Sing

Hợp âm Pro chưa có thông tin về ca sĩ Sing

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Sing thể hiện

Sheet nhạc

BƯỚC CHẦM CHẬM

  Hợp âm dạo: [E] | [E] | [C#m] | [C#m] | [D#m] | [G#] [C#m] | [Bm] | [E] | [A] | [G#m] | [E] | [F#m] | [D] | [B] | [B] (Rum & Sing ver.) Gặp [E/G#] em có lẽ đó do [E] duyên phận Làm [G#m] sao có thể giấu tâm tư...