Kelvin Khánh

Ngày sinh : 5 Tháng 9 1994, Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kelvin Khánh chính thức về nhóm La Thăng vào năm 2012, khi đó vẫn còn giữ được đội hình 4 người. Sau sự ra đi lần lượt của các thành viên khác,Minh Tuấn quyết định giữ lại La Thăng với hai người bao gồm Huy KhánhHuy Nam.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *