Huy Nam

Huy Nam từng tham gia nhóm La Thăng (cùng Huy Khánh), hiện nay Huy Nam đi theo con đường solo

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *