Atomic Kitten

Atomic Kitten là một nhóm nhạc nữ người Anh được thành lập tại Liverpool vào năm 1998 với các thành viên hiện tại là Natasha Hamilton và Liz McClarnon.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.