Thông tin về nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh sáng tác

Sheet nhạc

GÀ CON NHẶT THÓC

[C]-[Bb] | [Fm]-[Eb] | [C]-[Bb] | [Eb]-[Cm] | [Cm] Cục tác cục tác cục [Cm] tác! Cục tác cục tác cục tác! Các con [Bb] ơi, mau tới [Gm] đây nhặt [Cm] thóc Chíp chíp Chíp chíp Chíp chíp chíp Chạy cho [Bb] nhanh, chạy cho...