Trần Viết Tân

Nhạc sĩ Trần Viết Tân sinh năm 1972, định cư tại Montreal (Canada) vào năm 1984. Các nhạc phẩm của Viết Tân mang nỗi buồn, tự sự, miên man…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *