Thông tin về nhạc sĩ Trần Thị Thu Phương

Hợp âm Pro chưa có thông tin về nhạc sĩ Trần Thị Thu Phương

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Trần Thị Thu Phương sáng tác

Sheet nhạc

RÌ RÀ RÌ RẦM

  Rì [G] rà í a rì rà. Rì rà í a rì rà. Đội nhà ấy mà đi [Am] chơi. Đến [D] khi tối [G] trời Đội nhà ấy mà nằm ngủ. Đến khi tối trời đội nhà ấy mà nằm ngủ. Là con gì ấy các bạn [Am] ơi. Là con [D] gì ấy các bạn [G]...