Thông tin về nhạc sĩ Trần Nghiệp Hoàng

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về nhạc sĩ Trần Nghiệp Hoàng…

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Trần Nghiệp Hoàng sáng tác

NƯỚC MẮT HÒA CƠN MƯA

Hợp âm dạo: [Ab] | [Ebm] | [Gbsus4]-[B] [Absus4] | [Ebm7] | [E] | [Gb]-[Ab] [E] Trong vườn khuya lẻ loi nhớ [Ebm] em Trong chiều mưa khóc thương một [B] mình Cuộc tình [Absus4] mà ngày xưa cứ [Gbm] vun đầy Bây gi...