Thông tin về nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn

Thái Ngọc Sơn

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn sáng tác

THIỆP MỜI

THIỆP MỜI - Yêu nhạc vàng Nhịp: 3/4, tempo: 128, điệu: Slow Bolero ===== Intro (Capo I.) - chơi tone: D [D] | [C] | [F] | [Bb] | [Bb] | [A] | [D] 1. Hôm nay tôi về [D] phép [A] nhận được thiếp [D] mời Tâm tư nghe chạnh [...