Thông tin về nhạc sĩ Sáo

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Sáo sáng tác

VÌ TÔI TIN HẾT

Sáng tác: Sáo
VÌ TÔI TIN HẾT - Sáo Nhịp: 4/4, tempo: 118, điệu: Slow Surf ===== [Dm7] | [C] | [Em] | [Am7] | [C] | [Dm7] | [A] | [A] 1. Có giống như [F] tôi và em tối [G] nay [Em] Trong lòng không chút say… [Dm] mà hay [Am7]  Cảm giác...