Nghị Martin

Thông tin về nhạc sĩ Nghị Martin

 

Nghị Martin là một Music Producer, kiêm nhạc sỹ trực thuộc công ty HIT Production.
Đã từng tham gia rất nhiều hoạt động sản xuất, cố vấn sản xuất cùng các công ty giải trí lớn.

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *