Mã Thu Giang

Là bút danh của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca

Một số ca khúc viết sau 1975 được ký bút danh là Mã Thu Giang, tên vợ ông 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *