Lm. Duy Thiên

Linh Mục Nhạc Sĩ Duy Thiên thụ phong linh mục ngày 5 thắng 4 năm 1976 tại nhà thờ Chính Toà Giáo Phận Long Xuyên do sự đặt tay của ĐGM Gioan Baotixiata Bùi Tuần. Linh mục Duy Thiên bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1970 cho các sinh hoạt Thiếu Nhi, HướngĐạo, và Giới Trẻ. Từ năm 1975 Ngài chú tâm nhiều hơn vào Thánh Nhạc và đạc biệt nNhạc Vào Đời với rất nhiều sáng tác được phổ biến.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.