Thông tin về nhạc sĩ Chu Lâm

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Chu Lâm sáng tác

CHIA ĐÔI

Sáng tác: Chu Lâm
Intro (Dương Yến Phi): [Cm] | [Gm] | [Fm] | [Eb] | [Cm] | [Gm] | [Fm] | [Eb] | [Cm]  Lời 1: Ta đã từng nắm [Gm] tay đi chung con đường thế [Fm] nhưng Hôm nay cớ sao mỗi [Eb] người về một nơi [Cm]  Có lẽ nào trái [Gm] tim...