YuuBin

YuuBin Sinh ngày 4/3. sống tại Tp.BMT.Rap đối với YuuBin như một người bạn trong cuộc sống và thường gửi gắm tâm trạng , cảm xúc vào từng bài Rap .

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *