Thông tin về ca sĩ ViAM

ViAM

Hợp âm những bài hát do ca sĩ ViAM thể hiện

KHÔNG AI NÓI CHIA TAY

Sáng tác: ViAM
KHÔNG AI NÓI CHIA TAY - Lâm Tuấn & ViAM Nhịp: 4/4, tempo: 128, điệu: Blues ===== [Bb] | [F/C] | [Dm7] | [Dm] | [Bb] | [C] | [G] | [C] | [Bb] [C] | [Am7] | [Dm] | [Dm] | [Am7] | [Dm7] | [Dm] Ngày còn bên [F] nhau hết...