Thông tin về ca sĩ Tuấn Võ

Tuấn Võ

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Tuấn Võ thể hiện

2037 (The Moi Song)

Sáng tác: Tuấn Võ
2037 (The Moi Song) - Tuấn Võ Nhịp: 4/4, tempo: 78, điệu: Ballad ===== Key: [Dbm], Capo II., chơi tone: [Bm] [G] | [Gb]-[Bm] | [Ab] | [Gb]-[Bm] Verse 1: Dù cố bao [Gb] nhiêu thì cũng chẳng [Bm] đủ đâu [G] Có bao [Gb] nhi...