NHỮNG CA KHÚC Trio 666 THỂ HIỆN

  • Anh ơi có hay [A] chăng xuân nay lại tới Vui trong nắng ban mai hương xuân ngập [D] lối Trong màu mắt em [Bm] thơ rộn vui khắp [Dbm] nơi Hương xuân ngát chơi [Bm] vơi tình xuân thắm [Esus4] tươi. [D] Anh ơi có nghe [A] chăng xuân như thầm nói Đôi ta đã......

    Nhạc Xuân Ballad

    Trio 666