Thông tin về ca sĩ Sơn Mỹ

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Sơn Mỹ thể hiện

NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

Sáng tác: Nhạc ngoại
NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - Sơn Mỹ Nhịp: 4/4, tempo: 102, điệu: Ballad ===== Intro - Capo I: [Gm] | [Bb] | [C] | [Bb] | [Cm] | [Gm] | [Eb] | [D] | [Gm] | [Gm] [D] Không gian [Cm] vắng, bóng [Gm] tối bao trùm nơi [F7] đây Trong...