Thông tin về ca sĩ RTee

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ RTee …

Hợp âm những bài hát do ca sĩ RTee thể hiện

YÊU BẠN ĐƯỢC KHÔNG

Hợp âm dạo, Có thể chơi theo vòng ([Bb] | [A] | [Dm] | [F]): [Bb] | [A] | [Dm] | [F] | [Bb] | [A] | [Dm] | [F] RTEE : Em [Bb] ơi! Từ vị [A] trí bạn mình chuyển sang yêu được [Dm] không? Để anh còn biết mà kéo thuyền [F]...