Thông tin về ca sĩ Phúc Bằng

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ Phúc Bằng …

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Phúc Bằng thể hiện

TẠM BIỆT NHÉ

Sáng tác: Ns Lynk Lee
Hợp âm dạo (Lynk Lee & Phúc Bằng): [D] | [A] | [Bsus4] | [G] | [Am7] | [Asus4] [D] | [Bm] | [G] | [D] | [A] | [Bm] | [G] | [D] [A] | [Bm] | [G] | [D] | [A] | [Bm] | [G] | [A] 1. Sẽ đến lúc phải [A] nói tạm biệt nơi [...