Thông tin về ca sĩ Phan Anh

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Phan Anh thể hiện

Sheet nhạc

BÓNG CHA

BÓNG CHA - Phan Anh Nhịp: 3/4, tempo: 176, điệu: Slow Rock ===== Intro: [Dbm] | [Gbm] | [B] | [E] | [Dbm] | [Gbm] | [Abm] | [Dbm] | [Dbm] Cha [Dbm] ơi từ nay con biết tìm [Gbm] đâu những ngày sum [Dbm] vầy, Cha đã [Gbm]...