NHỮNG CA KHÚC Phạm Vi THỂ HIỆN

  • WAY BACK HOME

    Sáng tác: Ns B Ray

    Hợp âm dạo: [Dm] | [C] | [Bb] | [Fm] [Dm] | [C] | [Bb] | [C] | [Bb] | [C] | [Bb] Hook (V#): I met u on my way back [F] home [Bb] I felt in love as sky were [Dm] grey [Bb] Come to ur place just you and [F] me [Bb]......

    Nhạc trẻ Slow Surf

    B Ray & Phạm Vi