Phạm Triệu Viễn

Phạm Triệu Viễn Sinh năm 1995, quê quán Khánh Hòa. Tham gia các hoạt động nghệ thuật phong trào từ 2013 và tham gia các hoạt động nghệ thuật nghiệp dư – bán chuyên từ 2016. Sở trường: Ballad – Rock Ballad

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *