Phạm Kim Thư

Phạm Kim Thư là ca sĩ Việt Nam, cô sinh năm 1969 và chuyên hát dòng nhạc trữ tình …

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *