Thông tin về ca sĩ PCGL

Trang guitar Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ hát nhạc rap PCGL …

Hợp âm những bài hát do ca sĩ PCGL thể hiện

#M

Sáng tác: Khuyết danh
Hợp âm dạo (PCGL Ft. Hale): [Bm] | [Em7]-[A] | [Bm] | [D6] [Bm]-[Gbm] | [A] | [Bm] | [D6] PC: [G] Viết cho em chả còn quan trọng dối, thực Anh trải tâm [A] hồn ôm lấy đêm sương thay những đêm lạnh tối mực Có những chiều...