Thông tin về ca sĩ Ngôn Cẩn Vũ

Ngôn Cẩn Vũ

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Ngôn Cẩn Vũ thể hiện

CHƯA CHẮC

Sáng tác: Nhạc Hoa
CHƯA CHẮC (未必) - Bảo Hân (Vn) Nhịp: 4/4, tempo: 98, điệu: Ballad ===== Key: [Eb], Capo I., chơi tone: [D] [G] | [A] | [A] | [Bm7] | [G] Rất nhiều chuyện xảy [A] ra Có thể chính là [Gbm7] do ông trời đang bảo [Bm7] hộ mìn...