Ngọc CK

 • Địa chỉ:

  Huyện Ba Vì, Hà Nội 100000

 • Chi nhánh:

  Hà Nội

 • Mô tả ngắn:

  Ca sĩ của Công Chúng – Ca sĩ Ngọc Ck

 • Tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả:

  Ngọc CK

 • Tiểu sử:

  Tôi yêu âm nhạc , tôi hát bởi vì tôi đam mê

 • Giải thưởng:

  * Ca sĩ Ngọc Ck

 • Giới tính:

  Nam

 • Thông tin cá nhân:

  Tôi Ngọc CK – tôi yêu âm nhạc – tôi hát bởi vì tôi đam mê

 • Sở thích cá nhân:

  Ca hát

 • Điện thoại:

  0168 620 9544

 • Trang web:

  https://www.facebook.com/CaSiNgocCk

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.