Thông tin về ca sĩ Ngô Lan Hương

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Ngô Lan Hương thể hiện

TUỔI HỒNG THƠ NGÂY

Sáng tác: Khuyết danh
(Ngô Lan Hương): [Gb] Khi biết tin em [Db] rồi Lòng [Gb] tôi bỗng se thắt [Bb] lại Là [Bbm] khi tiếng chuông giáo [Gb] đường Chợt ngân [Ab] nga sẽ hóa dừng lại Em [Eb] là cô [Db] dâu (em là cô dâu) [Db]  [Db] | [Bbm] | [...