Luis Miguel

Luis Miguel Gallego Basteri là một ca sĩ và biểu tượng người Mexico ở châu Mỹ Latinh, thường được gọi là El Sol de México.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *