Hương Thơ

Lúc 12 tuổi , Hương Thơ tập đàn ghi ta với sự chỉ dẫn của người anh, tham gia sinh hoạt Hướng Đạo, phong trào Du Ca, và ca hát nhiều hơn …

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *