Thông tin về ca sĩ Vũ Thảo My

Vũ Thảo My sinh: 13 tháng 9, 1997 (26 tuổi), Thành phố Nam Định

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Vũ Thảo My thể hiện

CHỈ CẦN ANH MUỐN

CHỈ CẦN ANH MUỐN - Vũ Thảo My Nhịp: 4/4, tempo: 90, điệu: Pop ===== [Em] | [Bm] | [A]-[B] | [A] | [Em] | [Bm] | [Gbm]-[Bm] | [A]-[Dbm7]-[Ebm] Verse: Chẳng hiểu từ bao [Em] giờ rằng mình lại [D] mong chờ Cuộc gọi từ anh,...