Thông tin về ca sĩ Hồng Duyên

Hồng Duyên

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Hồng Duyên thể hiện

XUÂN THÌ

XUÂN THÌ - Hồng Duyên Nhịp: 4/4, tempo: 72, điệu: Ballad ===== Key: [D], Capo II., chơi tone: [C] [C] | [C] | [F] | [F] | [C] | [C] | [F] | [C] | [C] | [C] | [F] 1. Gặp em trong [F] những người bạn thân [C] quen một ngày...