Hoàng Tuệ Liêm

Hoàng Tuệ Liêm sinh ngày 29 Tháng 4 1994, quê quán ở Thái Nguyên. Từng học tại Trường THPT Bình Yên và sau đó là Trường Đại học Giao thông Vận tải…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *