Hồ Quang 8

Hồ Quang 8 được đánh giá  ca sĩ số một dòng nhạc bolero (nhạc vàng, sến) tại Miền Bắc. Tuy Học tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia nhưng Anh vẫn âm thầm đam mê và theo đuổi dòng nhạc bolero (nhạc vàng) suốt hơn 20 năm và anh đã phát hành được 5 album.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.