Thông tin về ca sĩ Diệu Kiên

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Diệu Kiên thể hiện

SÂM THƯƠNG

Sáng tác: Diệu Kiên
SÂM THƯƠNG - Diệu Kiên Nhịp: 4/4, tempo: 67, điệu: Bolero ===== [Am] | [C] | [D] | [Am] | [Dm] | [G] [G] | [Am] | [Am/E] | [Am] Bóng chiều nhẹ [Am] trôi dần tàn theo con [C] nước [B] Xuôi mái [D] chèo em [Am] về lại quê...

VÍ DẦU ĐƯA DÂU

Intro: [Gbm] | [A/Db] | [D] | [A/Db] | [E7]-[A] | [Gbm] | [A/Db] | [D] | [Gbm] Chung lối đường [Gbm] xưa sao giờ đây để lại câu [Dbm] hò Tình ta trái [E] ngang khi người đành phụ lòng bước [A] đi Câu hứa ngày [Gbm] nào a...