Thông tin về ca sĩ Cá Hồi Hoang

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Cá Hồi Hoang thể hiện

Sáng tác: Cá hồi hoang
Nhịp: 4/4, tempo: 74 ===== Verse 1: [Em] Tạm biệt [D] nhé Thợ săn bóng [Bm] đêm [D] | [Bm7] | [Bm]  [E] Và tôi [D] sẽ Trở [Gm] nên thật [D] hiền [D] | [Em] | [Bm]  [Em] Dù đã [D] biết Mình [Gm] là của [D] nhau [D] | [D]...

Nhịp: 4/4, tempo: 74
=====

Verse 1:
[Em] Tạm biệt [D] nhé
Thợ săn bóng [Bm] đêm [D] | [Bm7] | [Bm] 
[E] Và tôi [D] sẽ
Trở [Gm] nên thật [D] hiền [D] | [Em] | [Bm] 

[Em] Dù đã [D] biết
Mình [Gm] là của [D] nhau [D] | [D] | [Bm] 
Dưới ánh [D] đèn heo [G] hắt
Quả tim thật [D] mềm [D] | [D] | [D] 

(Pre) Chorus:
[G] Sẽ không để quên [D] 
Về lần [A] đầu tiên [Em] 
Hay [Dbm] lần cuối [D] ở [G] bên
Những khi bị bỏ rơi [G] 
Cầu cho [D] ngày đừng tới [D] | [D] 

Verse 2:
Tạm biệt [Db] nhé
Thợ [D] săn bóng đêm [D] | [D] | [D] 
[Em] Và tôi [G] sẽ
Sẽ hết muộn [D] phiền [D] | [D] | [D] 

[Em7] Dù đã [G] biết
Cần đâu lý [D] do [D] | [D] | [D] 
Dưới tiềng [Em] đàn réo [G] rắt
Quả [G] tim thật [D] mềm [D] | [D] | [D/Gb] 

(Pre) Chorus:
[G] Sẽ không để quên [D] 
Về lần [Em] đầu tiên [Em] 
Hay [Dbm] lần cuối [D] ở [G] bên
Những khi bị bỏ rơi [G] 
Cầu cho [D] ngày đừng [D/Gb] tới [D] 

[Em] | [Em] | [G] | [G] | [D] | [D] | [D] | [Bm7] 

[Em] | [Em7] | [Gm] | [Gm] | [D] | [D] | [D] | [D/Gb] 

[G] Sẽ mãi luôn còn thợ săn [G] 
Màn đêm [D] cùng nạn [D/Gb] nhân [D] 
[G] Những khi bị bỏ rơi [G] 
Cầu cho [D] ngày đừng [D/Gb] tới [A] 
[G] Tạm... biệt... [D] nhé

 

Hợp âm
Verse 1: [C] Em muốn sống cho [B] ai thì em phải [Dm7] chọn [F] [G] Em muốn chết cho ai, em cũng phải [C] chọn [C] [Dm7] Ngay cả đến trái [C] tim thì cũng phải [Dm] học [Dm7] [G] Quá khứ để cho ta và yêu đến [C] hết hôm...

Verse 1:
[C] Em muốn sống cho [B] ai thì em phải [Dm7] chọn [F]
[G] Em muốn chết cho ai, em cũng phải [C] chọn [C]
[Dm7] Ngay cả đến trái [C] tim thì cũng phải [Dm] học [Dm7]
[G] Quá khứ để cho ta và yêu đến [C] hết hôm nay [C]

Có lúc muốn yêu ai thì em phải [F] để họ đi [F]
[G7] Có lúc muốn quên ai, nhiều khi vẫn [C] nhớ như in
[Am] Đâu chỉ có nỗi [B] đau cho ai ở [Dm/A] lại [F]
[G] Quá khứ để cho ta và yêu đến [C] hết hôm nay [C]

[F] | [Em7] | [F] | [G7]

Verse 2:
[C] Em muốn nói vẫn yêu như khi bắt [Dm7] đầu [Dm7]
[G] Muốn đánh thức giấc mơ như khi bắt [C] đầu [C]
[Am] Ngay cả trong giấc mơ thì cũng phải [Dm] học [Dm]
[G7] Quá khứ để cho ta và yêu đến [C] hết hôm nay [C]

Có lúc muốn ở lại thì em phải [Dm7] chấp nhận đi [Dm7]
[G7] Có lúc muốn đi [G] xa, nhiều khi vương [C] vấn không nguôi
[Am] Đâu chỉ có giấc mơ cho ai ở [Dm7] lại [Dm7]
[G] Quá khứ để cho ta và yêu đến [C] hết hôm nay [C]

[F] | [F] | [F] | [G] | [C] | [C] | [Dm] | [Dm]

[G] | [G] | [C] | [C] | [Am] | [Am] | [Dm]

[Dm] | [G] | [G] | [C] | [C] | [F] | [F] | [F] | [G]

Verse 3:
Em muốn [C] sống cho ai thì em phải [Dm] chọn [Dm]
[G] Em muốn chết cho ai, em cũng phải [C] chọn [C]
[Am] Cái giá của giấc mơ thì sao cũng [Dm] đành [Dm]
[G] Quá khứ để cho ta và yêu đến [C] hết hôm nay [C]

Có lúc muốn ân hận thì em chỉ [Dm] trách mình thôi [Dm]
[G] Có lúc giữ cơn giận, nhiều khi cũng [C] thứ tha nhanh
[Am] Đâu chỉ có nỗi đau cho ai ở [Dm] lại [Dm]
[G] Quá khứ để cho ta và yêu đến [C] hết hôm nay [C] | [F] | [F]
[G] Quá khứ để cho ta và yêu đến [F] hết [F]... hôm [C] nay

Hợp âm