Bonnie Bianco

Bonnie Bianco tên thật là Lory Bianco, sinh ra ở Greensburg bang Pensylvania ngày 19-8-1963. Cô vừa là ca sĩ vừa là diễn viên từ những năm còn rất trẻ.

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *