Thông tin về nhạc sĩ Trần Tiểu Mãn (陈小满)

Trần Tiểu Mãn (陈小满)

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Trần Tiểu Mãn (陈小满) sáng tác

Sheet nhạc

Đợi Đến Tháng 13

Đợi Đến Tháng 13 - Vũ Thịnh Nhịp: 4/4, tempo: 125, điệu: Ballad ===== Key: [C], Capo I., chơi tone: [B] [E] | [E] | [B] |Abm7] | [Dbm] | [Dbm] | [Gb] | [Gb] | [E] Nhìn về khoảng thời gian [B] đã đi qua càng đau [Dbm7] Tư...