Thông tin về nhạc sĩ Phan Duy

Hợp âm Pro chưa có thông tin về nghệ sĩ Phan Duy

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Phan Duy sáng tác

Sheet nhạc

XÒE HOA

Sáng tác: Khuyết danh
XÒE HOA - N/A Điệu: Bossa Nova Bùng [F] bong bính [C] bong! Ngân nga [Dm] tiếng cồng vang vang Nghe tiếng [Gm] chiêng reo vui rộn ràng Theo tiếng [Bb] khèn tiếng sáo vang [Gm] lừng [C] Tay nắm tay ta cùng xòe [F] hoa Bùn...