Thông tin về ca sĩ Trần Đức

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Trần Đức thể hiện

TÌNH CHẤP NHẬN

Sáng tác: Trần Đức
Nhịp: 4/4, tempo: 65 ===== Intro: [Eb] | [Cm] | [Cm] | [Cm] | [Dm7] | [Bb] | [Bb] | [Eb]  [Eb] | [Cm] | [Cm] | [Cm] | [D] | [Bb] | [Gm] | [Gm] | [Gm]    Còn bao nhiêu giấc mơ ta [Gm] vẫn mơ về [Gm] | [Gm]  Còn bao n...