Thảo Linh

Nhạc sĩ Thảo Linh tên thật là Nguyễn Thảo Giang tốt nghiệp ngành ngữ văn năm 1985 . Hiện nay ông đang làm tại Đài truyền hình TP HCM
Một số bài hát nổi tiếng của ông : Mưa phố , Duyên dáng bầu trời Hà Nội ….

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.