Ns Hoaprox

Ns Hoaprox tên thật  Nguyễn Thái Hòa,  Quán quân The Remix New Generation 2017. Năm 14 tuổi, Hoaprox đã bộc lộ tính cách khác biệt …

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.