Nguyễn Đình Bảng

Nguyễn Đình Bảng (sinh năm 1942) là nhạc sĩ người Việt Nam.

Nguyễn Đình Bảng tốt nghiệp khoa sáng tác nhạc thuộc Nhạc viên Hà Nội. Sau đó, ông làm việc cho Nhà xuất bản Âm nhạc và Băng đĩa (nơi này còn có tên khác là DIHAVINA) cho đến ngày nghỉ hưu.

Mặc dù luôn trăn trở về điều này, phải đến năm 1987, Nguyễn Đình Bảng mới được coi là nhạc sĩ có phong cách của thời kỳ đổi mới.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *