Thông tin về ca sĩ KProx

Hợp âm những bài hát do ca sĩ KProx thể hiện

GIÓ

Sáng tác: LẮNG
GIÓ - JanK & KProx Nhịp: 4/4, tempo: 114, điệu: Ballad ===== [D] Gió nhẹ sang tôi [E] ngỡ trời xuân [Dbm] Nắng hồng lên tôi [Gbm] ngỡ đông tàn Ai [D] có ngờ đâu đông [E] vẫn còn đây Xuân [Dbm] chưa về [Dbm] Tôi [D] n...